Programski odbor:


Predsedujoči: M. Godec – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
B. Podgornik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
B. Šarler – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
D. Steiner-Petrovič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Leskovšek – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

M. Čeh – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
S. Šturm – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
S. Kobe – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
D. Suvorov – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
B. Malič – Inštitut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
E. Žagar – Kemijski inštitut, Ljubljana
J. Medved – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

S. Hogmark – Materials Science Division, Uppsala University, Švedska
D. Nolan – BlueScope steel, Avstralija
C. Teichert – Institut für Physik, Avstrija
F. Cajner – Fakultet za Stroarstvo i Brodogradnjo, Hrvaška
S. V. Savilov – Moscow State University, Rusija
G. Mori – Montanuniversitaet Leoben, Avstrija
S. Zaefferer – Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Nemčija
V. Jokanović - Vinča Institute of Nuclear Sciences, Srbija