Posvet


Strateški svet za metalurgijo, v okviru 24. Mednarodne konference o materialih in tehnologijah, ki bo potekala 28.–30. septembra 2016, v GH Bernardin, Portorož, organizira   tradicionalni osrednji posvet na raziskovalnem področju kovinskih materialov in metalurgije v Sloveniji. Dan namenjen posvetu je 29. september 2016, od 13.30 do 18:00 ure.

 

Naslov letošnjega posveta bo:

 

Napredni materiali in tehnologije za krožno proizvodnjo

Doseganje konkurenčnosti, prilagodljivosti in fleksibilnosti na globalnem trgu

 

Že peto leto zapored v okviru konference namenjamo posebno pozornost novostim v slovenski industriji. Strateški svet za metalurgijo, ki je bil ustanovljen leta 2014, je za letošnjo osrednjo temo posveta izbral področje »Napredni materiali in tehnologije za krožno proizvodnjo«.

 

Krožna proizvodnja (Industrija 4.0) je gonilna sila inovacij, ki zahteva nov znanstveno-tehnološki ekosistem, z višjo stopnjo konkurenčnosti, prilagodljivosti, fleksibilnosti in hitrosti nastopanja na trgu. Za izvajanje temeljnih in industrijskih raziskav ter za uvajanje naslednje generacije naprednih tehnoloških procesov in materialov, bo potrebno izšolati in usposobiti delovno silo, za kar bo potrebno dodatno spodbuditi tako akademske institucije kot industrijska podjetja. Pričakujemo podporo politike pri izoblikovanju usmeritev in pozitivno, spodbudno naravnano družbeno-gospodarsko okolje, ki bo osnova za rast in dolgoročno uspešnost kovinsko predelovalne panoge kot celote.

 

Program Posveta

 

Predsedujoča:  Matjaž Godec in Jožef Medved

 

13.30 Predsednik Strateškega sveta za metalurgijo  - Marko Drobnič

13.45 Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo - Zdravko Počivalšek

14.00 Direktor direktorata za znanost - Urban Krajcar

14.15 Predsednik GZS - Marjan Mačkošek (član SSM)

14.30 Direktor GZS - Samo Hribar Milič


Odmor


15.10 Plenarno predavanje: Franc Pušavec, Fakulteta za strojništvo, UL 
Napredne tehnologije – ključ za doseganje trajnostne/krožne proizvodnje in izdelkov

15.55  Zvone Banko, vodja strateške komerciale v Talumu d.d.;
Aluminij v krožnem gospodarstvu  in strateški pogled na razvoj panoge,

16.25 Slavko Kanalec, Direktor tehnologije SiJ Group;
Jeklo v krožnem gospodarstvu in strateški pogled na razvoj panoge

16.55 Ana Laura Rednak, Izvršna direktorica podjetja Plastika Skaza d.o.o.;
Primer snovnega kroženja v uspešnem plastično predelovalnem podjetju

17.30 Zaključki

 

Po zaključenih uvodnih predavanjih bo sledila vodena razprava. K sodelovanju smo povabili vsa slovenska kovinskopredelovalna podjetja institucije iz raziskovalne in izobraževalne sfere, ARRS, MGRT, MIZŠ in Združenja pri GZS. O tem bomo seznanili širšo javnost, saj smo povabili tudi medije.

 

 

Vljudno vabljeni!


Vabilo