Pomembni datumiNajava konference
12. januar 2016
Rok za oddajo povzetkov
15. junij 2016
Potrditev sprejema povzetkov
15. junij 2016
Rok za plačilo kotizacije
1. julij 2016
Preliminarni program
1. september 2016
Rok za oddajo rokopisa za objavo prispevka v MIT e-mail
15. julij 2016
Otvoritev konference
28. september 2016