Organizacijski odbor:Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
M. Hočevar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
T. Jovičevič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Nahtigal – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
V. Rožič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
K. Zelič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana